Tvättstugan


Föreningens tvättstuga finns i källaren. Tvättid bokas via bokningstavlanupp till två veckor framåt. Efter avslutad tvättid parkeras bokningscylindern i nedersta raden på tavlan.

Tvättider kan bokas mellan:

07-10
10-13
13-16
16-19
19-22

Den bokade tiden måste utnyttjas inom 45 minuter från starttid, därefter kan resterande tid utnyttjas av andra boende.

Vänligen respektera att ingen tvättmaskin får brukas efter klockan 22 då det kan störa andra boende i huset. Torkskåp och torktumlare kan brukas upp till 30 minuter efter tvättidens slut.

Vid tvätt av exempelvis bygelbehå eller dylikt måste tvättpåse användas. Textilfärgning eller dylikt som kan skada nästa boendes tvätt får inte förekomma i tvättstugan.

Tvättmaskinerna får endast brukas enligt bruksanvisningarnas föreskrifter. Samtliga maskiners strömbrytare ska vara i PÅ-läge. Torkskåpets fläkt ska vara påslagen under hela torktiden och därefter stängas av.

Innan avslutad tvättid ansvarar respektive boende (inkl. andra hand) för att städa iordning efter sig, d.v.s. avlägsna ludd från filter i torktumlare och torkskåp, dammsuga, moppa, torka av ytor, tömma papperskorgen vid behov osv. All städutrustning finns i städskåpet i tvättstugan.

Glöm inte att släcka belysningen när du lämnar tvättstugan!

Bilagor

Ordningsregler tvättstuga