Sophantering


Hushållssopor
Hushållssopor kastas i sopkärlen nere i garaget i väl tillslutna påsar (för att undvika lukt).Var noga med att se till att locket är väl tillslutet på sopkärlet. Hämtning sker tisdagar och fredagar.

Kompost/Matavfall
Att återvinna matavfall är numera obligatoriskt i Stockholms stad. Matavfall samlas i särskilda papperspåsar som kastas i det bruna sopkärlet i garaget. Extra papperspåsar finns att hämta i garaget. Information om vad som räknas till matavfall finns på Stockholms stads hemsida: https://www.stockholm.se/ByggBo/Avfall-och-atervinning/Sortera-dina-sopor/Matavfall.

Föreningens matavfall hämtas på tisdagar.

Sophantering/Städning
Hushållssopor kastas i sopkärlen nere i garaget i väl tillslutna påsar (för att undvika lukt).
Var noga med att se till att locket är väl tillslutet på sopkärlet. Hämtning tisdag och fredag.

Grovsopor
Varje lägenhetsinnehavare transporterar själv bort sina grovsopor till en miljöstation eller förvarar dem till någon av våra städdagar. Då finns möjlighet att slänga sina grovsopor i en gemensamt hyrd lastbil som tar grovsoporna till miljöstationen.

Grovsopor får INTE kastas i sopkärlen i garaget eller ställas i trapphus, källargångar eller på vädringsbalkongerna.

Miljöstation
Kartonger, tidningar, metallföremål, glas (ej glödlampor), plast och batterier hänvisar vi till miljöstationen högre upp på Malmgårdsvägen vid parkeringen. Övriga grovsopor till miljöstationen vid Årsta.

Glödlampor
Glödlampor lämnas i avsedd låda för glödlampor. Lådan finns i källaren och töms på respektive fixardag.