Mäklarinformation

Senast uppdaterad 2023-10-04

Finns några planerade eller beslutade avgiftsförändringar i dagsläget?

En avgiftshöjning om 15% för samtliga lägenheter är beslutad från januari 2024. Beslut om avgift 2025 tas under hösten 2024.

Gjordes några större renoveringar under 2021-2023?

Ja, flertalet renoveringar gjordes under 2021-2022. Omläggning av tak samt fågelsäkring på tak. Åtgärder efter kontroll av stammar, nya LED armaturer i källare samt nytt nyckelsystem.

Vattenskador reglerades i sju lägenheter under 2022. Två av dessa hänfördes till problem från taket (före omläggning) och fyra av dessa var läckor orsakade av samma stam.

Byte av hissdörr våren 2023.

Finns det några andra större renoveringar planerade eller beslutade? Om ja, vad och när?

Uppföljning från tidigare OVK sker under hösten 2023 och vår 2024. Föreningen är i processen att ta in offerter och en del kostnader kan hamna på enskilda lägenheter.

Extra genomlysning av avloppsstam vår/sommar 2023 efter läckor 2022. Sannolik relining av dessa kommer ske 2025/2026.

När gjordes stambyten/relining senast?

Vertikala stammar för inkommande vatten byttes i samband med att föreningen bildades 2003-2004. Samtidigt med detta renoverades de flesta badrum i fastigheten. 

De vertikala avloppsstammarna genomgick relining under samma period 2003-2004. 

Relining (och partiellt byte) av horisontella stammar skedde i källarplan 2015.

Elstammar byttes 2003-2004.

Var skickas ansökan om medlemskap?

När en lägenhet är såld laddas ansökan om medlemskap, överlåtelsehandling och övriga dokument upp av mäklaren i Fastighetsägarnas Portal under Nymedlem.  Föreningen får meddelande om att ansökan är inne och behandlar den på nästa styrelsemöte.

Tillåter föreningen delat ägande? Om ja, är det någon specifik lägsta andel som man ska äga?

Ja, föreningen tillåter delat ägande. Det finns ingen specifik lägsta andel men medlemmar ska kunna påvisa att det avser att bosätta sig permanent i bostaden.

Vad ingår i månadsavgiften?

I månadsavgiften ingår vatten och värme. Internet (fiber) via Ownit tillkommer och ligger på 139,00kr månaden.

Tillåter föreningen juridisk person som köpare?

Nej, juridisk person är inte tillåten.