Andrahandsuthyrning


Medlemmar i Vitbetan 17 får hyra ut sin lägenhet i andrahand i normalfall 2 år, uppdelat i 6 månader åt gången. Det vill säga att förlängningen av uthyrningen ska godkännas efter 6 månader.

Korttidsuthyrning via exempelvis AirBnB är inte tillåtet.

Om en medlem önskar hyra ut sin bostadsrätt i andra hand krävs det enligt bostadsrättslagen ett tillstånd från styrelsen. Blankett för andrahandsuthyrning bör ifyllas och skickas till styrelsen.

I ansökan ska det anges:

  1. Hur lång tid bostaden ska hyras ut
  2. Skälet till att medlemmen vill hyra ut lägenheten i andra hand
  3. Vem som kommer att bo i lägenheten under tiden.

Om en ny andrahandshyresgäst flyttar in ska en ny ansökan skickas in, även om detta sker under den period som tillstånd redan beviljats för.

Beslut om uthyrning i andra hand och för hur lång tid tillståndet gäller fattas vid nästa styrelsemöte. Svaret sänds skriftligen till bostadsrättshavare.

Ansvar mot föreningen

Även när lägenheten är uthyrd i andra hand är bostadsrättshavaren alltid ansvarig gentemot föreningen för alla sina förpliktelser, exempelvis att månadsavgiften betalas i rätt tid, att grannarna inte utsätts för störningar och att vårdnadsplikten gentemot bostadsrättsföreningen upprätthålls.

Det är viktigt att styrelsen har kontaktuppgifter till andrahandshyresgästen.

Hyresvillkoren för andrahandshyresgästen

Det inte skäligt att en bostadsägare tar ut en hyra som innebär att hen tjänar pengar på att hyra ut sin lägenhet i andra hand. Andrahandshyresgästen bör betala samma hyra som förstahandshyresgästen, förutsatt att den hyran motsvarar lägenhetens bruksvärde.

För en fullt möblerad lägenhet bör bostadsägaren kunna få göra ett påslag om högst 10 till 15 procent av månadshyran.

Bilagor

Blankett andrahandsuthyrning