Om föreningen

Fastigheten Malmgårdsvägen 28, byggdes 1929/1930 och var fram till 2001 11 15, ägd av olika privata fastighetsbolag.

Föreningen äger och förvaltar fastigheten Vitbetan 17 i Stockholm, Sofia församling. Förvärvet av fastigheten ägde rum 2001 11 15.

Föreningen har efter köpet av fastigheten gjort ett antal stora renoveringar då fastigheten vid övertagandet var i mycket dåligt skick.

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Länsförsäkringar.

Antal lägenheter per lägenhetsstorlek

1 rok 31 st
2 rok 5 st
3 rok 3 st
Föreningen upplåter 39 lägenheter bostadsrätt och 1 lokal med hyresrätt.

Den totala boytan är 1909 kvm. Lokalen står för 34 kvm.

Fastighetsskötsel och förvaltning

Fastighetsskötsel och teknisk förvaltning sker i egen regi. På större arbeten tas offerter in. Serviceavtal gällande hissen är slutet med S:t Eriks Hiss.

Föreningens mål är att utifrån ekonomiska förutsättningar, löpande se över fastighetens behov av skötsel, renovering och förbättringar som på sikt skall bidra till en hög standard för fastigheten.

Leverantörer
Vid frågor eller driftstörning, vänligen kontakta leverantören direkt.

Gemensamma utrymmen

Det finns en tvättstuga i källaren som kan bokas alla dagar.

Utemiljö

Föreningen har en trevlig gård. Där finns det på sommarhalvåret utemöbler och trevliga växter. Lånar man gården ser man till att den lämnas i gott skick.

Cyklar

Det finns dedikerat utrymme för cyklar i föreningens källare. 
Med jämna mellanrum rensas oanvända cyklar ut för att säkerställa att det finns rum för alla cyklar i källaren. 

Bilagor

Stadgar