Systematiskt brandskyddsarbete i föreningen

01.02.2021

Under hösten har styrelsen vidtagit ett antal åtgärder för att förbättra brandskyddet i fastigheten.

Det har installerats brandvarnare och brandsläckare på samtliga våningsplan och i källare, belysningsarmaturer har satts upp, och alla boende har erbjudits brandvarnare till respektive lägenhet.

För att säkerställa brandskyddets funktion har styrelsen tecknat ett serviceavtal med Brandsäkra som årligen genomför kontroll/underhåll enligt SVEBRAS riktlinjer. Utöver detta görs egenkontroller kvartalsvis av föreningens brandskyddsansvarige, Susan Byron.

Som ett led i vårt systematiska brandskyddsarbete har vi tagit fram ett dokument med all viktig information avseende hur föreningen tillsammans med styrelsen jobbar med fastighetens brandskydd (skyldigheter som fastighetsägare, riskområden, åtgärder för att minska brand- och rökutveckling och regler kring rökning, grillning och utrymningsvägar).

Vänligen läs detta dokument då det är av största vikt att alla känner till denna information - den finns i ett bifogat dokument på hemsidan under fliken Om Föreningen - Brandskyddsarbete.

Underhållsspolning av avlopp

Under den 9 - 12e November kommer det att göras en analys och underhållsspolning av våra avlopp i samtliga lägenheter.

Arbetet utförs av Dakki och all nödvändig information har samlats och skickats ut till samtliga medlemmar. Det är viktigt att du/ni läser igenom dokumentet noggrant för att veta vad som gäller för just er!

Grovsopor

Det har under de sensaste veckorna samlats en del grovsopor i källaren inuti och utanför mötesrummet. Till exempel hyllor, en golfbag, lampor, möbler mm.

Vi vill gärna påminna att vi inte erbjuder någon typ av tjänst för bortforsling av grovsopor och det är inte tilllåtet att använda källaren som samlingsplats för dessa.

Tidigare år har grovsopor och liknande körts till återvinningen av en frivillig medlem under städdagar men ingår inte i föreningens ansvar.

Det är alla medlemmars ansvar att sjävla hitta en lämplig lösning så att våra utrymmen är brandsäkra och trevliga att vistas i!

Detta är ännu viktigare nu när underhållsspolningen sker då det ska vara framkomligt för arbetarna att röra sig runt i källaren. Vi uppskattar er er hjälp och förståelse för detta.


Vänliga hälsningar från Styrelsen