Protokoll från avloppspolning

01.02.2021

Innan årsskiftet så utfördes en besiktning och spolning av samtliga lägenheters avlopp (förutom ett fåtal). Vi har nu fått en sammanställning av analysen från Dakki Entreprenad.

Inventeringen visar på några mindre fel i ett fåtal lägenheter som bör beaktas, och dessa lägenheter kommer vi i Styrelsen att nå ut till separat för att meddela om vilka åtgärder behövs.

I övrigt så visade analysen att att de befintliga renilade stammarna inte har några skador, och är i sådan bra kondition att inga åtgärder behövs i dagsläget.

/Styrelsen