Protokoll från Årsstämma 2020-05-25 har delats ut till samtliga medlemmar.

01.09.2020