Förbättring av brandsäkerhet

01.09.2020

Under sommaren har Brandsäkra varit hos oss för att genomföra en besiktning av brandsäkerheten i fastigheten. Utifrån protokollet har vi genomfört ett antal åtgärder för att säkra fastigheten, bland annat att installera utrymningsskyltar och bytt ut brandsläckare. Vi kommer att löpande genomföra förbättringar under hösten. Det är viktigt att vi fortsätter att hålla utrymmen fria från bråte, cyklar, och annat som kan hindra att man kommer ut ur byggnaden eller kommer åt brandsläckare.

/Styrelsen