Välkommen till BRF Vitbetan 17

BRF Vitbetan 17 ligger i Stockholm med adress Malmgårdsvägen 28 och har 39 hushåll.

För att du skall bli engagerad och känna dig i vår förening har vi samlat information gällande regler och rutiner som gäller i föreningen. Vår förhoppning är att vi denna hemsida hjälper dig att samla in aktuell information om ditt boende och din bostadsrättsförening.

En fungerande förening bygger på de boendes engagemang och intresse, vilket resulterar i en bra förening både vad gäller ekonomi och trivsel.

Har du synpunkter, frågor eller om något är otydligt i informationen, hör gärna av dig till styrelsen!